פרופ' אלן דרשוביץ, 2010   מקור: פליקר (שגרירות ארצות הברית בירושלים)
בתמונה פרופ' אלן דרשוביץ

אלן דרשוביץ הוא פרופסור למשפטים באוניברסיטת הרווארד ומומחה בעל שם למשפט פלילי. לאחרונה פרסם דרשוביץ סרטון בו הביע התנגדות לחקיקה של פסקת התגברות. "זו תהיה טעות איומה ונוראה אם תותר פסקת התגברות על-ידי הכנסת בישראל", אמר הפרופ' הנכבד.

דעתו של דרשוביץ על פסקת ההתגברות בהחלט מעניינת אבל הופתעתי למקרא התגובות הנלהבות של רקלאביביסטים מושבעים למשמע דבריו. אנשי תקשורת מצד פוליטי מסוים, משפטנים מצד שלטון המשפטנים וסתם מתעבי נתניהו מהשורה הגיבו בהתלהבות יתרה. אבל אז נזכרתי פתאום שכאשר הביע דרשוביץ עמדה ביקורתית על תיקי נתניהו, גינו אותו הרקלאביביסטים בחריפות יתרה.

 

אלן דרשוביץ – מבקר נחרץ של הפרקליטות בעניין תיקי נתניהו

לטובת מי ששכח, לפני שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע על החלטתו להגיש כתב אישום נגד נתניהו, כתב לו דרשוביץ מכתב בו טען כי הגשת כתבי אישום נגד ראש הממשלה בפרשות הקשורות ליחסיו עם התקשורת "תסכן את הדמוקרטיה ואת חופש העיתונות" ותהווה אכיפה בררנית.

למעשה, כבר בשלב החקירות נגד נתניהו פרסם דרשוביץ מאמר ב-"הארץ" בו טען כי "כאשר חוקים מעורפלים בנוגע לקבלת מתנות מחברים על ידי אנשי ציבור מיושמים באופן נרחב, רטרואקטיבי וסלקטיבי כלפי עובד ציבור שנוי במחלוקת – זה מסוכן. אולם הסכנה כפולה ומכופלת כשהקרימינליזציה מיושמת לקשר שבין התקשורת לנבחרי ציבור. חופש העיתונות והמשילות הדמוקרטית, שניהם זקוקים למרחב נשימה. פקפוק במניעים של מו"לים ופוליטיקאים פוגע בחופש הדיבור ובעצמאות המחוקקים".

פרופ' דרשוביץ הוא מומחה עולמי למשפט פלילי אבל הבנתו במשפט החוקתי בישראל ובכלל בשינויים משטריים הקשורים בתחומי דעת כמו מדעי המדינה ופילוסופיה פוליטית, אינה עומדת על אותה מדרגה. ברם, זה לא מפריע לאלו המהללים עתה את עמדתו הנוכחית ביחס לפסקת ההתגברות לגנות את עמדת המומחה שלו ביחס להאשמות הפליליות נגד נתניהו.

צביעות כבר אמרנו?

 

אהרן ברק – אביה מולידה של פסקת ההתגברות

בהזדמנות זאת אשוב ואזכיר לכל אלו הנוהגים להתעלם מההיסטוריה של פסקת ההתגברות בישראל כי אביה מולידה של פסקת ההתגברות בדמוקרטיה הישראלית הוא לא אחר מאשר אהרן ברק.

ברק, אז המשנה לנשיא בית המשפט העליון, היה מי שהציע לנו בממשלת רבין לחוקק את פסקת ההתגברות בחוק יסוד: חופש העיסוק כאשר נקלענו למשבר פוליטי מול ש"ס סביב סוגיית ייבוא בשר לא כשר לישראל.

אני גם מתכוון לשוב ולהזכיר בכל פעם מחדש שמותב של תשעה שופטים בראשות ברק פסק כי פסקת ההתגברות היא חוקתית לעילא – ברוב של 61 חברי כנסת. ברק אף קבע במילים ברורות כי "מטרתה של פיסקת ההתגברות היא לאפשר למחוקק להגשים את יעדיו החברתיים והפוליטיים, בלא חשש שחקיקה זו – שעה שחוקתיותם תעמוד לבחינה שיפוטית – תימצא לא חוקתית ועל כן בטלה... באמצעות פיסקת ההתגברות נשמר מעמדו של חוק-יסוד: חופש העיסוק כהוראה חוקתית על-חוקית, ועם זאת מוכר כוחו של המחוקק לפגוע בחופש העיסוק בלא לקיים את דרישותיה של פסקת ההגבלה, וכל זאת בלא צורך לשנות את חוק היסוד עצמו" (פסק דין מיטראל, בג"ץ 4676/94).

זה הדין המחייב הקיים כבר עתה בישראל!

לא זאת בלבד, עשור לאחר חקיקת פסקת ההתגברות הגיע נשיא בית המשפט העליון ברק לכנסת והסביר לנו חברי הכנסת כי "אין היגיון בכך שתהיה פסקת התגברות, כלומר פסקה שמחלישה את הביקורת השיפוטית, בחוק-יסוד: חופש העיסוק, אך לא תהיה פסקה כזאת בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אין היגיון בזה. אם זה קיים במקום אחד, זה צריך להיות במקום אחר... המצב הקיים של פסקת ההתגברות – קיומה רק בחוק-יסוד: חופש העיסוק ולא בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו – הוא אנומליה" (פרוטוקול ישיבה מספר 208 של עדת החוקה, חוק ומשפטעדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה-16, 29 באפריל 2004).

Aharon barak in Library

פרופ' אהרן ברק, אביה מולידה של פסקת ההתגברות בדמוקרטיה הישראלית

 

ברק מול דרשוביץ

מהאמור לעיל עולה אפוא כי אפילו חקיקה של פסקת התגברות כללית ברוב של 61 חברי הכנסת מתיישבת עם המנגנון המשטרי שברק הציע לנו בתקופת ממשלת רבין, עם פסיקתו בבית המשפט העליון ועם הדברים שאמר לחברי הכנסת.

אני מניח שפרופ' ברק בקיא במשפט החוקתי של מדינת ישראל לפחות כמו פרופ' דרשוביץ, אם לא יותר. לפיכך, אפשר להרגיע את כל אלו המודאגים מחקיקה אפשרית של פסקת התגברות ולהזכיר להם שמדובר לא רק בתיקון משטרי חוקי ולגיטימי אלא גם בכלי חוקתי שבא לאפשר למחוקק להגשים את מטרותיו החברתיות והפוליטיות. אפילו ברק אמר זאת!

חיים רמון כיהן כחבר כנסת וכשר בממשלות ישראל

users: חיים רמון

עוד בנושא

אולי יעניין אתכם

הנקראים ביותר

המלצת העורכים

החדשים ביותר