אוכלוסייה   מקור: פריפיק

המספרים ברשימה זו אינם קביעה עובדתית אלא אומדן של מספר האנשים בעולם. מקובל להניח שלכל היותר רק שלוש הספרות הראשונות באומדנים להלן הן מדויקות. בסוגריים יינתן הגידול במספר האנשים בעולם ביחס למספרם בעשור הקודם.

2020 – 7,794,798,729 (12.05%)

2010 – 6,956,823,588 (13.24%)

2000 – 6,143,493,806 (15.32%)

1990 – 5,327,231,041 (19.50%)

1980 – 4,458,003,466 (20.47%)

1970 – 3,700,437,042 (21.93%)

1960 – 3,034,949,715 (19.65%)

1950 – 2,536,431,018

הנתונים לקוחים מתוך אתר המחלקה לענייני כלכלה וחברה של האו"ם, מעודכן ל-4 במאי 2022

users: מערכת דיומא

עוד בנושא

אולי יעניין אותך

הנקראים ביותר

המלצת העורכים

החדשים ביותר