דְּיוֹמָא
נשים חרדיות, 2014   מקור: ויקיפדיה (זיויה)

ברשימה מצויינים נתוני שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים יהודיות חרדיות בקרב בנות 64-25 בין שנת 2000 לשנת 2019 (בסוגריים מצויינים נתוני שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של נשים יהודיות לא-חרדיות בקרב בנות 64-25).

ההשתתפות בכוח העבודה כוללת מועסקים במשרה מלאה, מועסקים במשרה חלקית ומובטלים המחפשים עבודה.

2000 – 49% (73%)
2001 – 51% (73%)
2002 – 54% (74%)
2003 – 55% (75%)
2004 – 55% (76%)
2005 – 58% (76%)
2006 – 59% (77%)
2007 – 61% (78%)
2008 – 61% (78%)
2009 – 64% (79%)
2010 – 66% (79%)
2011 – 66% (80%)
2012 – 71% (82%)
2013 – 75% (82%)
2014 – 76% (84%)
2015 – 78% (84%)
2016 – 77% (85%)
2017 – 77% (85%)
2018 – 79% (86%)
2019 – 83% (87%)

הנתונים לקוחים מתוך שנתון החברה החרדית של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מעודכן ל-14 בנובמבר 2021

users: מערכת דיומא

הנקראים ביותר

החדשים ביותר