נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין מקבל את "מדד הדמוקרטיה הישראלית" לשנת 2015, מידיו של יוחנן פלסנר נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה    מקור: לע"מ (מארק ניימן)
בתמונה נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין מקבל את "מדד הדמוקרטיה הישראלית" לשנת 2015, מידיו של יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

2020: 53.6%
2019: 54.8%
2018: 51.7%
2017: 56.4%
2016: 55.8%
2015: 62.4%
2014: 60.9%
2013: 60.8%
2012: 73.4%
2011: 68.7%
2010: 51.7% (54%)
2009: 51.2% (52%)
2008: 47.4% (49%)
2007: 57.9% (61%)
2006: 66.5% (68%)
2005: 60.0% (72%)
2004: 76.4% (79%)
2003: 69.8% (70%)

 

השינוי בקטגוריות התשובה

בשנת 2014 שינו בסקר עליו מתבסס המדד את קטגוריות התשובות לשאלה "עד כמה אתה נותן אמון בבית המשפט העליון?". כיום מוצגות התשובות של השנים 2013-2003 על פי הקטגוריות התשובות שנקבעו מ-2014 ואילך.

השינוי יצר הבדלים משמעותיים ביחס לשתיים מהתשובות האפשריות ולכן אנו מציגים אותו להלן בצורה מודגשת.

בין השנים 2014 ל-2020 אלו חמש קטגוריות תשובה בסקר עליו מתבסס המדד:
1. אין לי אמון בכלל
2. יש לי די מעט אמון
3. יש לי די הרבה אמון
4. יש לי הרבה מאוד אמון
5. לא יודע / מסרב להשיב

בין השנים 2003 ל-2013 אלו חמש קטגוריות תשובה בסקר עליו מתבסס המדד:
1. בכלל אין לי אמון
2. במידה מועטה
3. במידה מסוימת
4. במידה רבה
5. לא יודע / מסרב

 

השינוי בהצגת התפלגויות התשובות

ישנם הבדלים ניכרים בין הנתונים של השנים 2010-2003 כפי שהם מוצגים בדו"חות משנת 2011 ואילך לעומת איך שהוצגו עד אז. ההבדל נובע מכך שבין 2003 ל-2010 הוצגה התפלגות התשובות רק של מי שענו לשאלה. הדו"חות משנת 2011 ואילך מציגים את מלוא ההתפלגויות של התשובות – בכלל זה מי שלא ידעו או שסירבו להשיב – גם אחורה לתקופת השנים בין 2003 ל-2010.

הנתונים של השנים 2010-2003 הוצגו כפי שהם מוצגים בדו"חות משנת 2011 ואילך (בסוגריים הוצגו הנתונים של השנים 2010-2003 כפי שהם מוצגים בדו"חות עד שנת 2011)

.

מקורות

1. הנתונים של 2020 לקוחים מתוך דו"ח מדד הדמוקרטיה הישראלית של 2020
2. בתוך דו"ח מדד הדמוקרטיה הישראלית של 2019 אפשר לראות תצוגה של מלוא ההתפלגויות של התשובות בין השנים 2003 ל-2019
3. בתוך דו"ח מדד הדמוקרטיה הישראלית של 2010 אפשר לראות תצוגה של התפלגות התשובות רק של מי שענו לשאלה בין השנים 2003 ל-2010

users: מערכת דיומא

איתן
מעניין תודה

הנקראים ביותר

המלצת העורכים

החדשים ביותר